Thursday, May 20, 2010

Pelajaran dari Cara-Cara

Terima kasih untuk cara-cara yang kurang bijaksana, yang diterimakan kepada saya. Yang ternyata kesemuanya itu, justru akan menguatkan saya.

No comments:

Post a Comment