Saturday, September 12, 2009

Kompasiana Lagi

http://public.kompasiana.com/2009/09/12/orang-yahudi-heran-banyak-muslim-tinggalkan-sunnah-nabinya-sendiri/

No comments:

Post a Comment